ગુજરાતી માં આર્ટિકલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

આર્ટિકલ1આર્ટિકલ2

આર્ટિકલ1

પુંલિંગ

  • 1

    અનુચ્છેદ; લેખ; કલમ; પેટાકલમ.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી માં આર્ટિકલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

આર્ટિકલ1આર્ટિકલ2

આર્ટિકલ2

પુંલિંગ

  • 1

    લેખ (પ્રાય: છાપાંનો).

  • 2

    અંગેજીનો 'ધી. એ, એન'.

મૂળ

इं.