આર ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આર ઉતારવો

  • 1

    કાંજી દૂર કરવી.