આર કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આર કાઢવો

  • 1

    કાંજી દૂર કરવી.