આર દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આર દેવો

  • 1

    કાંજી પાવી; કાંજીવાળું કરવું.