આળસુનો ઢગલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આળસુનો ઢગલો

  • 1

    જબરું ભારે આળસુ.