આળ ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આળ ઊતરવું

  • 1

    કલંક ટળવું; આક્ષેપ ખોટો પડવો-જવો.