આળ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આળ ચડવું

  • 1

    કલંક લાગવું; આક્ષેપ આવવો.