આળ ચોંટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આળ ચોંટવું

  • 1

    કલંક લાગવું; આક્ષેપ આવવો.