આળ મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આળ મૂકવું

  • 1

    આળ ચડાવવું કે ચોંટાડવું કે બેસાડવું; આક્ષેપ કરવો.