આવકાર દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આવકાર દેવો

  • 1

    સ્વાગત કરવું; ભલે પધારો એમ કહેવું; આવકારવું.