આવરદાનું પૂરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આવરદાનું પૂરું

  • 1

    પૂરા આવરદાવાળું; જીવવાને સર્જાયેલું; નસીબદાર.