આવરદાનું બળિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આવરદાનું બળિયું

  • 1

    પૂરા આવરદાવાળું; જીવવાને સર્જાયેલું; નસીબદાર.