આવલાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આવલાં

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    ફાંફાં.

  • 2

    કોસ, વરત ઇત્યાદિ પાણી ખેંચવાનાં સાધન.