આવી ચૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આવી ચૂકવું

  • 1

    પૂરું થઈ જવું.

  • 2

    ખૂટવું.