આશ્ચર્ય પામવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશ્ચર્ય પામવું

  • 1

    -ને આશ્ચર્ય ઊપજવું કે થવું.