આશ્રમવ્યવસ્થા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશ્રમવ્યવસ્થા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આશ્રમની-જીવનના વિભાગની વ્યવસ્થા.

  • 2

    આશ્રમની વ્યવસ્થા.