આશ્રમસંસ્થા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશ્રમસંસ્થા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચાર આશ્રમની સંસ્થા.