આશ્રયાસિદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશ્રયાસિદ્ધ

પુંલિંગ

ન્યાયશાસ્ત્ર​
  • 1

    ન્યાયશાસ્ત્ર​
    આશ્રય-પક્ષ અસિદ્ધ હોય એવો એક હેત્વાભાસ.