આશરે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશરે બેસવું

  • 1

    ભરોસો રાખી નિશ્ચિંત રહેવું; આધાર ઉપર બેઠા રહેવું.