આશરે રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશરે રહેવું

  • 1

    ભરોસો રાખી નિશ્ચિંત રહેવું; આધાર ઉપર બેઠા રહેવું.