ગુજરાતી માં આશાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

આશા1આશા2

આશા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉમેદ; ઇચ્છા; ધારણા.

  • 2

    વિશ્વાસ; આસ્થા.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં આશાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

આશા1આશા2

આશા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક રાગિણી.