આશાદોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશાદોર

પુંલિંગ

  • 1

    આશાનો તાંતણો; આશા રાખવાનો આધાર.