આશાબંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશાબંધ

પુંલિંગ

 • 1

  આશાનું બંધન; આશાનો તંતુ.

 • 2

  આકીન; વિશ્વાસ.

આશાબંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશાબંધ

વિશેષણ

 • 1

  આશાવાળું.

 • 2

  વિશ્વાસુ.

આશાબંધું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશાબંધું

વિશેષણ

 • 1

  આશાબંધ; આશાવાળું.