આશા સેવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશા સેવવી

  • 1

    આશા ફળશે એમ માનવું, વિશ્વાસ કરવો.