ગુજરાતી

માં આશીર્વાદાર્થની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આશીર્વાદાર્થ1આશીર્વાદાર્થે2

આશીર્વાદાર્થ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    આશીર્વાદને માટે.

ગુજરાતી

માં આશીર્વાદાર્થની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આશીર્વાદાર્થ1આશીર્વાદાર્થે2

આશીર્વાદાર્થે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    આશીર્વાદને માટે.