આશીર્વાદાર્થ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશીર્વાદાર્થ

અવ્યય

  • 1

    આશીર્વાદને માટે.

આશીર્વાદાર્થે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આશીર્વાદાર્થે

અવ્યય

  • 1

    આશીર્વાદને માટે.