આસકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આસકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આશિકા; દેવની આરતી, ભસ્મ ઇત્યાદિ લેવાં તે.