આસ્થા ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આસ્થા ઊઠવી

  • 1

    શ્રદ્ધા કે વિશ્વાસ ન રહેવાં-જતાં રહેવાં.