આસન બહુ હોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આસન બહુ હોવાં

  • 1

    ફરિયાદ લાયક કે ટીકાપાત્ર લક્ષણ હોવાં.