આસન વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આસન વાળવું

  • 1

    યોગનું આસન વાળવું; તે ઢબની કસરત કરવી.