આસમાન તૂટી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આસમાન તૂટી પડવું

  • 1

    ભારે આફત આવવી.