આસમાન પર ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આસમાન પર ચડવું

  • 1

    ફુલાઈ જવું.