આસાનકેદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આસાનકેદ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાદી કેદ.