આસાનકેદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આસાનકેદી

પુંલિંગ

  • 1

    સાદો કેદી; સાદી કે આસાન કેદવાળો.