ગુજરાતી

માં આહતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આહત1આહુત2આહૂત3

આહત1

વિશેષણ

 • 1

  ઈજા પામેલું; જખમી.

 • 2

  હણાયેલું.

 • 3

  વગાડેલું; વગાડવાથી નીપજતું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં આહતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આહત1આહુત2આહૂત3

આહુત2

વિશેષણ

 • 1

  હોમેલું; બલિરૂપે અપાયેલું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં આહતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આહત1આહુત2આહૂત3

આહૂત3

વિશેષણ

 • 1

  બોલાવેલું; નિમંત્રેલું.

મૂળ

सं.