આ પા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આ પા

અવ્યય

  • 1

    +આ પાસ; આ બાજુ; આ તરફ.