ઇકારાંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇકારાંત

વિશેષણ

  • 1

    અંતે ઇકારવાળું.