ઇંગ્રેજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇંગ્રેજી

વિશેષણ

  • 1

    અંગ્રેજી; અંગ્રેજ લોકોનું; અંગ્રેજ લોકો સંબંધી.

ઇંગ્રેજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇંગ્રેજી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અંગ્રેજોની ભાષા.