ઇંગિતજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇંગિતજ્ઞ

વિશેષણ

  • 1

    મનોગત જાણી-કળી શકનાર.