ઇચ્છાનુસારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇચ્છાનુસારી

વિશેષણ

  • 1

    ઇચ્છા પ્રમાણેનું.