ઇચ્છાપૂર્વક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇચ્છાપૂર્વક

અવ્યય

  • 1

    ઇચ્છા મુજબ.

  • 2

    જાણી જોઇને; ઇરાદાપૂર્વક.