ઇચ્છામરણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇચ્છામરણી

વિશેષણ

  • 1

    ઇચ્છાનુસાર મરવાની શક્તિવાળું.