ઇચ્છામાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇચ્છામાં આવવું

  • 1

    ઇચ્છા થવી; ગમવું; પસંદ પડવું.