ઇજનેરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇજનેરી

વિશેષણ

  • 1

    ઇજનેરને-ઇજનેરના કામને લગતું.

  • 2

    ઇજનેરી કામ કે વિદ્યા.