ઇજારદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇજારદાર

વિશેષણ

  • 1

    ઇજારો ધરાવનાર.