ઇજારાપધ્ધતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇજારાપધ્ધતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇજારે આપવાની કે ઇજારો આપીને કાર્યવ્યવસ્થા કરવાની પધ્ધતિ.