ઇજારો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇજારો આપવો

  • 1

    એકહથ્થુ ભોગવટો નક્કી કરીને હક સોંપવો.