ઇટ્ટા થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇટ્ટા થવી

  • 1

    અક્કા કરાવી.