ઇતિહાસવેત્તા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇતિહાસવેત્તા

પુંલિંગ

  • 1

    ઇતિહાસનો જાણકાર-વિદ્વાન.