ઇંદ્રજાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇંદ્રજાલ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જાદુ; નજરબંધી.

  • 2

    હાથચાલાકી.

  • 3

    કાવતરું; છળકપટ.