ઇંદ્રનીલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇંદ્રનીલ

પુંલિંગ

  • 1

    નીલમણિ; નીલમ.

  • 2

    સંગીતમાં એક અલંકાર.